Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2020

Αμφισβήτηση: Η θεμελιώδης αρχή τη επιστήμης

Εικόνα
 Στην επιστήμη δεν υπάρχουν βεβαιότητες, όλα είναι υπό συνεχή έλεγχο και δεν χωρούν δογματισμοί. Όταν οι ιδέες μας έρχονται σε σύγκρουση με τη πραγματικότητα, αλλάζουμε τις ιδέες μας και όχι τη πραγματικότητα.  Επίσης, στην επιστήμη όταν ελέγχουμε μια ιδέα προσπαθούμε πρωτίστως να αποδείξουμε ότι είναι λάθος. Αυτό το κάνουμε επειδή γνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι μεροληπτική υπέρ των πιστεύω της. Αυτό λέγεται «προκατάληψη επιβεβαίωσης» : δηλαδή η τάση που έχουμε εν γένει να δίνουμε έμφαση σε πληροφορίες και δεδομένα που στηρίζουν τα πιστεύω μας.  Όπως είπε και μεγάλος νομπελίστας συγγραφέας Αντρέ Ζιντ: Πιστέψτε εκείνους που ψάχνουν την αλήθεια και αμφισβητήστε εκείνους που τη βρήκαν. Αν δεν είμαστε σχολαστικοί στην αναζήτηση εναλλακτικών ερμηνειών για τα δεδομένα μας, τότε τα δεδομένα μας θα επιβεβαιώσουν αυτό που ήδη πιστεύουμε.  Είναι σημαντικό να βάλουμε στη ζωή μας την αμφιβολία και την αμφισβήτηση σαν θεμελιώδη αρχή, να αναζητούμε την τεκμηρίωση και κάθε πληροφορία. 

Γιατί ο ουρανός είναι μπλε?

Εικόνα
  Το άσπρο φως του ήλιου αποτελείται από όλα τα χρώματα του φάσματος. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα όταν βάλουμε τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν μέσα από ένα πρίσμα. Επίσης, γνωρίζουμε πως κάθε χρώμα διαφέρει από το άλλο λόγω του διαφορετικού μήκους κύματος του φωτός που αντιστοιχεί σε αυτό.  Τα αντικείμενα που βλέπουμε στη φύση έχουν διαφορετικά χρώματα γιατί οι διαφορετικές επιφάνειές τους ανακλούν και διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός.  Πως όμως ο ουρανός είναι μπλε;  Το φως έχει μια ιδιότητα που λέγεται σκέδαση , που σημαίνει διασκορπισμός. Άρα λοιπόν, το φως σκεδάζει όταν συναντά μόρια ύλης μικρότερα από το μήκος κύματός του. Στην ατμόσφαιρά μας, όπου τα κύρια συστατικά της είναι τα μόρια του αζώτου και του οξυγόνου,  είναι μικρότερα από το μήκος κύματος του ορατού φωτός.  Η σκέδαση είναι εντονότερη όσο μικραίνει το μήκος κύματος του φωτός. Το μπλε φως, που έχει μικρότερο μήκος κύματος από το πράσινο και το κόκκινο, διασκορπίζεται πολύ περισσότερο από αυτά και έτσι έχουμε το μπλε